0348 - 20 17 11 contact@fysioviola.nl

Vergoeding

In principe wordt fysiotherapie niet uit de basisverzekering vergoed. Dit betekent dat u alleen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking komt als u een aanvullende verzekering heeft.

Er zijn echter 3 uitzonderingen: voor behandeling van arthrose aan heup of knie, als u jonger bent dan 18 jaar of als u een chronische indicatie heeft.

Wat is een chronische indicatie?

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid; de chronische indicatielijst. Voorbeelden zijn langdurige gezondheidsproblemen of een operatie die u heeft ondergaan.

Voor fysiotherapie met een chronische indicatie heeft u altijd een verwijzing nodig.

Geen aanvullende verzekering

De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen volledig vergoed door de basisverzekering.

Wel aanvullende verzekering

Afhankelijk van welk pakket u heeft, worden de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. De behandelingen of het gedeelte dat niet vergoed wordt, moet u zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen volledig vergoed.

De behandelingen worden allemaal volledig vergoed.
Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden per indicatie de eerste 9 behandelingen vergoed. Indien nodig worden nog eens 9 behandelingen vergoed.

Meer dan 18 behandelingen

Als er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, moet u deze zelf betalen of vallen deze eventueel onder een aanvullende verzekering.

Geen aanvullende verzekering

De eerste 12 behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Als u meer behandelingen nodig heeft, moet u deze zelf betalen.

Wel aanvullende verzekering

De eerste 12 behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Als u meer behandelingen nodig heeft, worden deze afhankelijk van uw aanvullende pakket vergoed. Heeft u meer behandelingen nodig dan uw aanvullende pakket vergoed dan moet u deze zelf betalen.

Wilt u voor u start met fysiotherapie zeker weten of en hoeveel van de fysiotherapie behandelingen vergoed wordt, vraag dit dan eerst na bij uw zorgverzekering.

Eigen risico

Als de behandeling vanuit uw aanvullende verzekering wordt betaald, valt dit niet onder het verplicht eigen risico.

Wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering (zie informatie hier boven), houdt u er dan rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg.

Contract met alle zorgverzekeraars

Wel of geen aanvullende verzekering, wel of geen chronische indicatie; iedereen is welkom! fysioViola heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie bel: 0348 - 20 17 11 of stel u vraag hier.

 

Toegangelijkheid