0348 - 20 17 11 contact@fysioviola.nl

Kwaliteit van zorg

BIG-register

BIG registratie nummer fysiotherapeut Viola van Wijngaarden: 49 05 70 95 804

De beroepstitel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Dit betekent dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen en zelfstandig patiënten mag behandelen als aan verschillende eisen is voldaan. Zo moet men de officiële studie fysiotherapie succesvol afgerond hebben en ingeschreven staan in het BIG-register van de overheid. Een fysiotherapeut valt onder het tuchtrecht. Het BIG-register wordt uitgevoerd door een organisatie (CIBG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen.

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

Fysiotherapeut Viola van Wijngaarden staat ingeschreven in het CKR

Om u nog meer zekerheid te bieden dat uw fysiotherapeut goede kwaliteit zorg geeft, is er het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Dit register is opgezet door de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten (KNGF). Een fysiotherapeut die in het kwaliteitsregister staat voldoet aan de eisen op de volgende gebieden:

  • behandeling
  • praktijkervaring
  • (bij)scholing
  • vakoverleg
Toegangelijkheid