0348 - 20 17 11 contact@fysioviola.nl

Klachtenregeling

Allereerst spijt het mij als u niet tevreden bent over de zorg die ik aan u heb gegeven. Ik hoop dat u uw onvrede aan mij hebt kenbaar gemaakt, zodat ik met u hierover in gesprek kan gaan en er een oplossing wordt gevonden.

Als praktijk is fysioViola verplicht om te werken via de Wet, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat elke praktijk verplicht is een klachtenregeling te hebben. FysioViola is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Meer informatie klachtenregeling vindt u hier.

Toegangelijkheid